Svetainė

parengti leidiniai

  1. Rašytojas pokario metais, pareng. V. Kubilius, R. Brūzgienė ir kt., Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1991, p.585, ISBN 5-415-00867-5.

  1. Jonas Aistis: „Praregėjęs ilgesio akim“, pareng. Rūta Brūzgienė, Colloquia, Vilnius: LLTI, 2004, 258 p., ISBN 9955-475-81-1.

  1. Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, pareng., red. Rūta Brūzgienė, Colloquia, Vilnius: LLTI, 2005, p.262, ISBN 9955-475-89-7.

  1. Literatūra ir kitų menų sąveikos: Komparatyvistikos studijos, pareng. Rūta Brūzgienė, Vilnius: LLTI, 2005, p.311, ISBN 9955-698-02-0.

  1. Leonarda Jekentaitė, De profundis: Psichoanalitinės filosofijos žvilgsniu apie mąstytojus ir menininkus, sud. Rūta Brūzgienė, Vilnius: LLTI, 2007, p. 518, ISBN 978-9955-698-31-9.

  1. „Per pasaulį keliauja žmogus“: Bernardo Brazdžionio šimtmečiui, pareng. Rūta Brūzagienė, Vilnius: LLTI, 2008, p.326, ISBN 978-9955-72-2.

  1. Profesinė kalba: teorija ir praktika. Mokslinės konferencijos darbai, sud. Rūta Brūzgienė ir kt. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, p.122, ISBN 9955-442-97-2.

  1. Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai, sud. Rūta Brūzgienė ir kt., Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2004, p.155, ISBN 9955-563-79-6.

  1. Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mokslinės konferencijos darbai, sud. Rūta Brūzgienė ir kt., Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006, p.174, ISBN 9955-19-043-4.