Svetainė

CV

Docentė, hum. m. dr. Rūta Brūzgienė,
1959-12-15,
Išsilavinimas aukštasis,
VU, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija 1986;
VDU ir LLTI humanitarinių mokslų daktarė (2002, humanitariniai mokslai O4H, filologija, lietuvių kalba ir literatūra). Interesų sritys: komparatyvistika, lituanistika, lingvistika, muzika, retorika. Dėsto specialybės kalbą nuo 1998 m. Yra mokslinio žurnalo “Vestnik Permskogo universiteta: Rossiskaja i zarubeznaja filologija” redakcinės kolegijos narė (nuo 2009); tarptautinių asociacijų “Word and Music” (nuo 2006), LLLA, tarpt. REELC-ENCLS organizacijos padalinio, narė (nuo 2004); tarpt. projektų “Lituanistika” ir “Musical Signification” dalyvė (2008-2010); parengė 2 projektus, skirtus komparatyvistiniams lingvistikos ir kultūros raiškos tyrimams (2009); yra respublikinių ir tarptautinių konferencijų bei kongresų dalyvė (2 kongresai, 5 tarptautinės, 4 respublikinės konferencijos) ir organizatorė (4 tarptautinės, 6 respublikinės), (2002-2009); viena ir kartu su kolegomis parengėi ir išleidusi 8 mokslinių straipsnių rinkinius (2003-2008); stažavo Karlo Franzens universitete Graze, Austrijoje (2008); studijų ir kokybės vertinimo centro ekspertė (2008); 2 disertacijų mokslinių komitetų narė ir recenzentė ( VDA, VDU, 2008, 2009); doktorantūros egzaminų komisijų narė (LMTA 2009, 2010); bakalauro ir magistrantūros baigiamųjų darbų oponentė ir vadovė (LMTA, VU); skaito paskaitas respublikiniuose mokytojų seminaruose ir konferencijose. Puikiai moka – rusų k., vokiečių k., anglų k. -vidutiniškai, prancūzų k. – silpnai.